Fiji

Најновији чланци

Порука првог предсједништва - Као што вас волех

Без чисте љубави Христове, саветује Мормон, „ништа [смо].”

Кључеви свештенства

Старешина Стивенсон објашњава обнову, сврху и благослове кључева свештенства.

Довести пријатеља Њему

Надам се да ћемо сви тражити надахнуће да идентификујемо позиве које можемо упутити својим пријатељима. 

Зашто Црква

Старешина Кристоферсон објашњава порекло Христове цркве и потребу за обновом.

Благослови Шабата - Обећање апостола

Старјешине М. Расел Балард и Квентин Л. Кук поучавају нас о благословима светковања дана Шабата.