Јелке Комел Најдражи Стих

    Јелке Комел Најдражи Стих

    „Верујте у Бога. Верујте да Он јесте и да све створи, и на небу и на земљи. Верујте да има сву мудрост и сву моћ, и на небу и на земљи. Верујте да човек не може да схвати све оно што Господ може да схвати.“

    Мосија 4:9

    Јелка је инспирисана овим стихом који описује како је она покушавала да живи свој живот. Стално је тражила и то 42 године, да нађе истину и инспирацију, увек верујући у Бога и његову мудрост и моћ. Јелка се осећала охрабреном да остане верна у својој потрази, која ју је коначно довела до Мормонове књиге, у којој она налази мир, радост и срећу.