Сви догађаји

    Северно јадранска мисија организира конференцију за самце 31+
    Водећи црквени ауторитети ће говорити о различитим духовним темама. Ови говори нису намењени само члановима цркве већ и широј јавности.
    Дани отворених врата храма Франкфурт