„Породица: Проглас свету”

  Мормони верују да су брак и породица део плана Небеског оца за Његову децу.
  Мормони верују да су брак и породица део плана Небеског оца за Његову децу.

  „Породица: Проглас свету” је документ који објављује оно што Црква Исуса Христа светаца последњих дана говори о браку, деци и породици (Ensign или Liahona, нов. 2010, стр. 129). Када је бивши председник Цркве Гордон Б. Хинкли први пут прочитао проглас о породици пре више од 20 година, чланови Цркве су били захвални за једноставна и јасна учења о породици. Данас, више него икад, чланови Цркве Исуса Христа светаца последњих дана, такође познати као мормони, вреднују проглас о породици као узвишено и изузетно потребно откривење које проглашава Божје стандарде за брак и породицу у свету који се стално мења (видети Bonnie L. Oscarson, “Defenders of the Family Proclamation,” Ensign или Liahona, мај 2015, стр. 14-15). Наставите да читате како бисте сазнали више о веровању мормона у вези са браком и породицом.

  О чему „Породица: Проглас свету”, поучава?

  Проглас о породици даје одређене савете мужевима, супругама, мајкама и очевима. Он поучава да је „брак између мушкарца и жене одређен од Бога и да је породица средиште Створитељевог плана за вечну судбину Његове деце” („The Family,” стр. 129). Такође поучава да смо пре свог рођења „познавали и поштовали Бога као [свог] Вечног оца”, и да је Божји план за напредовање Његове деце захтевао да дођемо на Земљу, стекнемо физичка тела и добијемо могућност да се вратимо да живимо са Њим и нашим породицама након што умремо („The Family,” стр. 129). Учења из прогласа за породицу имају за циљ да помогну свим породицама - не само мормонским породицама - да буду срећне.

  Шта Мормони заиста верују у вези са браком?

  Мормони верују да је брак између мушкарца и жене суштински део Божјег плана за Његову децу. Такође верују да мужеви и жене „имају свету одговорност да се међусобно воле и брину једни о другима” („The Family,” стр. 129). За мормоне, „успешни бракови и породице засновани су и подупрти начелима вере, молитве, покаjања, праштања, поштовања, љубави, самилости, рада и корисних забавних активости” („The Family,” стр. 129). Мормони верују да супружници треба да помажу једни другима као равноправни партнери и да ће они који не брину о својим породицама, чине прељубу или злостављају свог супружника или децу, бити одговорни Богу за своје изборе” (видети „The Family,” стр. 129).

  Шта Мормони заиста верују у вези са децом и породицом?

  Мормони верују у учење прогласа о породици да „деца имају право да буду рођена у оквиру брака” („The Family,” стр. 129). Moрмони верују да су „деца наследство од Господа” (Псалми 127:3), што значи да су деца благослов од Бога. За мормоне, родитељство је света дужност и родитељи треба да „своjу децу подижу у љубави и праведности, да им обезбеде материjалне и духовне потребе, да их поучаваjу да се међусобно воле и служе jедни другима, да их уче да се придржаваjу Божjих заповести и да буду грађани коjи се придржаваjу закона где год да живе” („The Family,” стр. 129). Породичне одговорности су од највећег значаја за мормоне.

  Како могу сазнати више о веровању мормона?

  Мормони верују да породице нису само обавеза, него су и велики благослов. Прилика да будемо део породице је израз Божје љубави према нама, а Бог нам је дао породице „да би нам помогао да постанемо [особе] какве жели да будемо” (Matthew Neeley, “The Family Is of God,” Friend, окт. 2008, стр. 28-29). Да бисте сазнали више о веровању мормона и Божјем плану за вас и вашу породицу, посетите mormon.org.