Прескочи главну навигацију

Црква објављује испричану историју раних светаца

Прва књига новог комплета књига о кључним догађајима у историји мормона биће доступан јавности овог лета. Црква Исуса Христа светаца последњих дана објављује колекцију од четири књиге под насловом „Свеци: Прича о Цркви Исуса Христа у последњим данима.”

cover

„Ова нова историја је испричана историја”, рекао је старешина Стивен E. Сноу, врховна власт Седамдесеторица и црквени историчар и бележник. „Она покрива време пре Прве визије па до данашњег дана, и написана је у књижевној форми тако да ће је већина чланова Цркве сматрати врло занимљивом, лаком за читање.”

Прва три поглавља првог дела су већ објављена у црквеним часописима „Ensign” и „Liahona” и на сајту Историја Цркве. Првих осам поглавља ће на тај начин бити објављено у наставцима и доступно на 47 језика. Цела књига ће бити доступна крајем ове године на 14 језика. Читаоци ће овај садржај такође пронаћи преко Gospel Library app у одељку Историја Цркве.

Књиге садрже истините приче жена и мушкараца који су своје животе посветили оснивању Цркве широм света. Црквени историчари су истражили материјале и написали сваку књигу, а високе црквене вође су прегледале рукописе.

„Историја Цркве нам помаже да разумемо животе оних који су живели пре нас, изазове и потешкоће са којима су се суочавали и како су их превазилазили”, објашњава старешина Сноу. „Њихове приче су пуне вере и преданости, храбрости, туге и радости, и понављам, пуне изазова, нарочито у првим данима Цркве, али и данас, пошто је Црква успостављена у многим деловима света.”

Црквене вође кажу да је књига „Свеци” написана као одговор на Господњу заповест да „воде црквене записе и историју непрестано” (УИЗ 47:3). Овај пројекат представља трећи пут како Црква објављује историју своје прошлости у више књига. Џозеф Смит је започео прву такву историју Цркве 1830-их, која је објављена почетком 1842. године. Црквени историчар Б. Х. Робертс је други пут објавио историју у више књига 1930. године.

Први део „Свеци” са поднасловом „Стандард истине” говори о Обнови, почев од детињства Џозефа Смита и завршава се са члановима који су примили обреде у Храму Наву 1846. године. Други део, „Ниједна непосвећена рука”, покрива изазове светаца у окупљању на западу Сједињених Америчких Држава, завршавајући са посвећењем Храма Солт Лејк 1893. године. Трећи део, „Одважни, племенити и независни”, фокусира се на глобални раст Цркве и завршава се посвећењем храма у Швајцарској, у Берну, 1955. године. Четврти део „Oдзвања у сваком уху” представља читаоцима скорашњу прошлост будући да се храмови налазе широм света.

„Људи се жртвују да би се прикључили Цркви и да би променили своје животе и постали активни чланови”, додао је старешина Сноу. „И зато су ове приче важне како би нас данас подсетиле да и ми можемо превазићи тешке ствари. То ми даје наду да Господ може да делује преко несавршених људи, па и мене.”

Црквене вође верују да ће нове књиге привући младе и одрасле. Појединости и дијалог садржани у књигама подржани су историјским изворима. Читаоци ће на крају сваког поглавља пронаћи белешке које се односе на црквене записе и додатне изворе, укључујући и додатне есеје и видео записе на saints.lds.org.