Прескочи главну навигацију

Учвршћивање брака вером у Исуса Христа    

guy girl

Чланови Цркве Исуса Христа светаца последњих дана, такође познати како мормони, верују да су брак и породица исто толико важни данас колико су одувек били! „Породица: Проглас свету”, званичан документ Цркве, поучава да је „брак између мушкарца и жене одређен од Бога и да је породица средиште Створитељевог плана за вечну судбину Његове деце” (Ensign или Liahona, нов. 2010, стр. 129). Мормонске породице верују да брак није само привремени законски уговор, него заповест од Бога и свети заветни однос (видети Bruce C. Hafen, “Covenant Marriage,” Ensign, нов. 1996, стр. 26-28). Завет је обећање које дајемо Богу. Када се мормонски пар венчава, обећава Богу да ће се међусобно волети и бринути једно о другом, а Бог обећава да тај брак може трајати вечно. Као што је један црквени вођа објаснио: „Брак је наш дар од Бога; квалитет наших бракова је наш дар Њему” (L. Whitney Clayton, „Marriage: Watch and Learn,” Ensign или Liahona, мај 2013, стр. 85).

Шта Мормони верују у вези са браком и породицом

Мормони верују да се највећи благослови љубави и среће добијају преко заветних односа брака и породице. Мормонска доктрина поучава да мушкарци и жене имају јединствене, комплементарне природе и да су, према томе, мушкарци и жене одређени да помажу једни другима и да напредују заједно (видети „The Family: A Proclamation,” стр. 129).

Мормони верују да су брак и породица важан део Божјег плана од стварања Земље, када је Адам смештен у Еденски врт. Бог је рекао да „није добро да човек буде сам” (Постање 2:18), и Ева је постала Адамова сарадница. Говорећи о Адаму и Еви, Дејвид А. Беднар, мормонски вођа, поучио је да је „потребна јединствена комбинација духовних, физичких, менталних и емоционалних способности и мушкараца и жена да би се [Божји] план среће спровео. Ни мушкарац ни жена, сами, не би могли испунити сврху свог стварања” (David A. Bednar, „Marriage is Essential to His Eternal Plan,” Liahona, јун 2006, стр. 51).

Иако брак и породични живот могу представљати јединствене изазове, мормони верују да породица са мајком и оцем који су венчани пружа идеално окружење за рађање и неговање деце. Пре свега, мормони верују да нам усмереност брака и породичних односа на Исуса Христа може помоћи да се приближимо Њему и члановима наше породице и може нам помоћи да пронађемо радост која се не може пронаћи ни на један други начин.

bride and hubby

Зашто је Исус Христ наш савршен пример

Мормони верују да је у Господ Исусу Христу оличена свака особина која је важна у браку и породичном животу. Када је Исус Христ био на земљи, био је савршен пример љубави, стрпљења, понизности, љубазности и несебичног служења - а све то може веома допринети ставрању срећног дома!

Мормони такође верују да је идеални брачни однос усмерен на Исуса Христа. Многе мормонске породице замишљају ову врсту брака као троугао, са Исусом Христом на врху троугла и сваким супружником на једном углу основе троугла. Када сваки супружник ради на томе да буде више попут Христа, од угла троугла, дуж своје стране, креће се према Христу на врху. Што су ближи Христу, ближи су и једно другом. Велика посвећеност Исусу Христу спаја парове (видети David A. Bednar, „Marriage is Essential,” стр. 54).

Како су христолики бракови пример за нашу децу

Када своје бракове и породице усредсредимо на Исуса Христа, примером поучавамо своју децу. Дејвид А. Беднар је објаснио: „Када младе жене и мушкарци гаје узајамно поштовање, наклоност, поверење и љубав између мужа и жене, онда ће се трудити да у својим животима негују исте карактеристике. Наша деца . . . ће највише научити од онога што чинимо и што јесмо - чак и ако се релативно мало сећају онога што кажемо” („Marriage Is Essential,” стр. 54). Мормони верују да као што је Исус Христ наш савршен пример, и ми можемо бити добри примери својој деци док настојимо да чинимо оно што би Он чинио да је на Земљи.

Како можете сазнати више о веровању мормона

Да бисте сазнали више о мормонским породицама и Божјем плану за вас и вашу породицу, посетите mormon.org.