Северна јадранска мисија - Обука учитеља семинара и института

  Северна јадранска мисија - Обука учитеља семинара и института

  16 ФЕБРУАР 2016

  Четрнаестог новембра, дванаест учитеља семинара и института из целе мисије учествовали су на обуци одржаној у мисијском дому у Загребу. Обуку је омогућио Марин Иакимов, црквени регионални директор, уз помоћ председника Гранта, (председник Северне јадранске мисије) и старешине и сестре Остергард (сениорски мисинарски пар као координатори СиИ). Брат Иакимов је координатор за Румунију, Молдавију и Северну јадранску мисију.  На овом програму ради дванаест година, у различитим својствима.                          
  Обука је обухватила нека основна начела образовног програма семинара и института. Брат Иакимов поделио је запажања у вези са медијима у животима младих људи данас. Објаснио је да млади људи прате друштвени медији да би добили жељене или потребне информације за своје животе. Био је узбуђен због коришћења овог вида комуникације за нашу добробит и поучавања Јеванђеља преко интернета.  Брат Марин Иакимов
  seminary.jpg

  Брат Марин Иакимов

  Када смо узбуђени због наше поруке, када припремамо лекције за семинар и институт, можемо ефикасно поучавати јеванђеоске истине са ентузијазмом. Имати сведочанство није довољно, морамо бити срећни да га делимо и поучавамо. 

  Председник Грант је поделио пет основних циљева јеванђеоског поучавања и учења, а то су: разумети садржај и контекст, идентификовати начело и учење, разумети значење учења или начела, осетити истину и значај учења или начела под утицајем Духа, и применити учења и начела у својим животима.

  Старешина Остергард поделио је важност личног, „Светковања Шабата“, као и поучавања овог начела, према упутству врховних власти. 

  Сестра Остергард демонстрирала је нови алат који се може користити у поучавању семинара и института за изоловане огранке под називом „Google Hangouts”.  Овај алат биће средство у повезивању студената у удаљеним подручјима Северне јадранског мисије за групе семинара и института које ће бити поучаване код куће.

  Сви учесници били су поучени током времена које су провели на обуци и радују се прилици да примене оно што су научили у свом позиву на семинару и институту.