Прескочи главну навигацију

Промена у Председништву Цркве Исуса Христа светаца последњих дана

Председништво

Управно тело највишег ранга у Цркви Исуса Христа светаца последњих дана је Прво председништво кога чине председник и два саветника. Ово трочлано тело надгледа рад целе Цркве по свим питањима црквене политике, организације и администрације.

Друго по рангу председавајуће тело у управи Цркве је Веће дванаесторице апостола. Апостоли служе под руководством Првог председништва и имају велике одговорности у вези са администрацијом, уредно надзирући напредак и развој Цркве широм света. Прво председништво и Дванаесторица апостола међу свецима последњих дана сматрају се пророцима који примају божанско откривење и надахнуће да воде Цркву.

Наименовање новог председника Цркве одвија се на уређен начин који је - што је необично у данашњем свету - лишен било каквог унутрашњег лобирања за положај или ранг. Сматран од стране чланова за божански откривен процес, лишен је изборне кампање, било иза сцене или у јавности.

Осим тога, то није једина структура црквене организације која управља овим процесом. Такође постоји дубоко укорењен обичај у Цркви да лична тежња за вођством на било ком нивоу није прикладна. Уместо тога, нагласак је на личној достојности и понизној спремности за службу, када је позив упућен.

Када председник Цркве премине, догађа се следеће:

1. Прво председништво се аутоматски распушта.

2. Два саветника у Првом председништву враћају се на своја места по старешинству у Веће дванаесторице апостола. Старешинство се одређује према датуму ког је одређена особа заређена у Дванаесторицу, не по старости.

3. Веће Дванаесторице, које сада броји 14 чланова и предводи га најстарији апостол, преузима црквено вођство.

4. Најстарији апостол председава на састанку Већа дванаесторице како би се размотрила два алтернативна предлога:

    I Да ли Прво председништво треба да се реорганизује у овом тренутку?

    II Да ли Црква треба да настави да функционише са Већем дванаесторице као председавајућим телом?

5. После разговора, Веће дванаесторице апостола даје и прихвата званични предлог.

6. Ако се усвоји предлог за реорганизацију Првог председништва, Веће дванаесторице једногласно бира новог председника Цркве. Нови председник бира два саветника и њих тројица постају ново Прво председништво. Током црквене историје, приликом реорганизовања Првог председништва, председник Цркве увек је постајао апостол који је најдуже служио.

7. После реорганизовања Првог председништва, апостол који је други по дужини служења, подржава се за председника Већа дванаесторице. Када је други апостол по дужини служења такође позван у Прво председништво као саветник, трећи апостол по дужини служења постаје вршилац дужности председника Дванаесторице.

8. Председник Већа дванаесторице, заједно са осталим апостолима, одваја новог председника Цркве званичним полагањем руку.

Од када је Црква званично организована, 6. априла 1830. године, било је 16 председника, укључујући председника Томаса С. Монсона.

*После прихватања позива да служе на неком положају, чланови Цркве се „одвајају” за њега. То се чини у складу са библијском праксом полагања руку. Свештенички вођа ставља руке на главу особе која се одваја и изговара молитву, дајући појединцу власт и способност да обавља дужности одређене службе и даје лични благослов.