Прескочи главну навигацију

Породично кућно вече

family

Од 1915. године програм Породично кућно вече, успостављен од стране црквеног вођства, охрабрује родитеље који су Свеци последњих дана да граде и ојачавају породичне односе. Данас, 'Породична кућна веча' се уопште одржавају понедељком навече.

  • Типично породично кућно вече се почиње и завршава молитвом, и обично укључује певање, читање светих писама, кратку лекцију на религијску или практичну тему, па закуске. Или уместо лекције, породица би могла учествовати у пројекту служења или заједно обављати активност. Породична кућна веча се граде да укључују све чланове породице.

  • Црква пружа материјале за породично кућно вече, оцрте за лекције, те предлоге за помоћ породицама свих вероисповести да планирају и остваре ово недељно време заједно.