Прескочи главну навигацију

Мормонизам 101: НП (Најчешћа питања)

Мормонизам 101: НП (Најчешћа питања)

Припадници Цркве Исуса Христа светаца последњих дана могу се наћи на свим друштвеним нивоима - у бизнису и хуманитарном раду, просвети и науци, политичким партијама и у власти, индустрији забаве и медијима.

Описујући карактер светаца последњих дана, магазин Newsweek је написао: „Без обзира на то где Мормони живе, повезани су заједничким интересом; у мормонској теологији свако је послужитељ доброте, свако је на неки начин оспособљен да чини добро другима, као и да прима добро од стране других: то је завет бриге 21. века. Ова брига није ограничена само на чланове Цркве, него се протеже далеко изван ње.”

Црква Исуса Христа светаца последњих дана је четврта по величини хришћанска црква у Америци. Више од половине њених 14 милиона чланова живи ван Сједињених Америчких Држава. Ипак, упркос расту вере и присутности, резултати истраживања настављају да показују да релативно мали број људи познаје мормонска веровања.

Као институција, Црква има одговорност да јавно и јасно изражава своја званична учења. Заузврат, новинари могу да помогну у информисању јавности тако што ће тачно извештавати о тим учењима.

Међутим, при томе новинари треба да буду свесни неких уобичајених замки. На пример, новинари притиснути временом склони су да периферне аспекте вере истичу као важна начела веровања. Поред тога, искрени коментатори често претерано истичу оно што други виде као „другачије” о свецима последњих дана, на рачун истицања најосновнијих црквених учења у свом извештавању. Нажалост, као што многи чланови тврде, ова врста новинарства истиче искривљену слику о Цркви и наставља да збуњује јавност.

Упркос овој збрци, Црква поздравља искрено трагање  свих медија. Црква очекује од новинара да буду тачни и искрени и да се фокусирају на веру по којој  живе и верују њени чланови. Црква обесхрабрује сензационалистичко и обмањујуће новинарство које наглашава апстрактне идеје које не одражавају веровања, учења и поступке глобалног чланства Цркве.

Која су суштинска веровања Цркве Исуса Христа светаца последњих дана?

Оснивач Цркве Исуса Христа светаца последњих дана, Џозеф Смит, је написао: „Основна начела наше религиjе су... у вези са Исусом Христом, да jе умро,  да је сахрањен, и да је поново устао трећег дана, и да се узнео на небо. А све остало у вези са нашом религиjом само је додатак томе.”


Поред наведеног, свеци последњих дана недвосмислено верују:


  1. Исус Христ је Спаситељ света и Син нашег брижног Небеског Оца.

  2. Христово Помирење омогућава да људи буду спашени од својих греха и да се врате да заувек живе са Богом и својим породицама.

  3. Христова првобитна црква, како је описано у Новом завету, је обновљена у модерним временима.

Исус Христ је Спаситељ света и Син нашег брижног Небеског ОцаСвеци последњих дана верују да је Бог послао свог Сина, Исуса Христа, да спасе човечанство од његових греха (видети Јев. по Јовану 3:16). Бог је брижни Небески Отац који познаје сву своју децу, чује и одговара на њихове молитве, и осећа самилост према њима. Небески Отац и Његов Син, Исус Христ, су две засебне особе, али заједно са Светим Духом су једно у вољи, сврси и љубави.

Свeци последњих дана поштују Исуса Христа као свог Спаситеља и Откупитеља. Он је у средишту живота чланова Цркве. Они прихватају Његову благодат и милост, настоје да следе Његов пример тако што се крсте (види Јев. по Матеју 3:13-17), моле у Његово свето име (видети Јев. Матеју 6:9-13), узимају причешће и (видети Јев. по Луци 22:19-20), чине добро другима (видети Дела апостолска 10:38) и сведоче о Њему речју и делом (видети Јаков 2:26).

 Христово Помирење омогућава људима да се спасу од својих греха и врате да заувек живе са Богом и својим породицама.

Свеци последњих дана верују да Бог има план за своју децу да се врате да живе са Њим и постану  „сунаследници са Христом' (Римљанима 8:17). За чланове Цркве, жртва Исуса Христа је жртва од највеће важности у Божјем плана за нашу срећу. Иако људи греше, Мормони виде овај смртнички живот као прилику за напредак и учење. Слеђењем Христовог учења, прихватањем Његове милости, крштења и других заклетви, Мормони верују да су очишћени од греха милошћу Христовом и да се могу вратити да живе са Богом и својим породицама заувек.

Христова првобитна Црква, како је описано у Новом завету, обновљена је у модерним временима.

Чланови верују да је Христ своју древну Цркву основао на „темељу апостола и пророка” (Ефесцима 2:20; такође видети Ефесцима 4:11-14) „једне вере, [и] једног крштења” (Ефесцима 4:5) . Они верују да је овај темељ „једне вере” постепено подриван после смрти Христових апостола. Као резултат тога, оригинални темељ власти за вођење Цркве је изгубљен и било  је потребно да се обнови (види Дела апостолска 3:21). Чланови данас проповедају да је Господ заиста обновио своју Цркву са живим апостолима и пророцима, подизањем пророка Цркве Исуса Христа светаца последњих дана, Џозефа Смита.

Чланови Цркве разумеју да је породица најважнија јединица друштва. Сходно томе, они који следе Христа и држе Његове заповести имају обећање да ће живети са својим породицама заувек у божански одређеним вечним односима.
 


Увод
 


Религиозно искуство чланова Цркве заснива се на духовном сведочанству о Богу које подстиче срце и ум, стварајући лични однос директно са Богом. Улога Цркве је да помогне својим члановима у њиховом настојању да следе Христова учења. Дакле, основна учења Цркве настоје да се у сваком случају ускладе са Христовим учењима, како је наведено у Библији и другим Светим писмима, укључујући Мормонову књигу.

 

Свеци последњих дана верују да црквена учења заснована на Светим писмима мењају животе мотивисањем људи да постану више налик Спаситељу. Председник Бојд К. Пакер из Већа Дванаесторице апостола је поучавао: „Истинито учење, разумљиво, мења ставове и понашање.”
Имајући то на уму, следећи одговори на најчешћа питања о учењима Цркве треба додатно да расветле оно у шта свеци последњих дана верују. Списак питања није свеобухватан, али представља неке од најчешћих питања која постављају медији.
 Да ли су Мормони хришћани?
 


Да. Црква Исуса Христа светаца последњих дана је хришћанска црква али није ни католичка ни протестантска. Она је обновљена Црква Исуса Христа онако како ју је првобитно установио Спаситељ у Новом завету, у Библији. Црква не прихвата начела развијена у трећем и четвртом веку, која су сада водећа у многим другим хришћанским црквама.

Свеци последњих дана верују да је Бог послао свог Сина, Исуса Христа, да спасе све људе од њихових личних греха. Исус Христ је најважнији у животима чланова Цркве. Они настоје да следе Његов пример крштењем (видети Јев. по Матеју 3:13-17), молећи у Његово свето име (видети Јев. по Матеју 6:9-13), узимајући причешће (видети Јев. по Луци 22:19-20), чинећи добро другима (види Дела апостолска 10:38) и сведочећи за Њега речју и делом (видети Јаков 2:26). Једини пут до спасења је вера у Исуса Христа.
 


Шта Мормони верују у вези са Богом?
 


У Цркви Исуса Христа светаца последњих дана Бог се често назива нашим Небеским Оцем, јер је Отац свих људских духова и они су створени према Њговом обличју (видети 1. књ. Мојсијева  1:27). То је одговарајући израз за Бога који је добар и праведан, поседује сву мудрост и моћ. Бог Отац, Његов Син, Исус Христ, и Свети Дух представљају за Мормоне Божанство или Тројство. Свеци последњих дана верују да Бог има тело, међутим Његово тело је савршено и прослављено.

Да ли Мормони верују у Тројство?
 


Када говоре о Тројству Мормони најчешће користе израз „Божанство”. Први чланак вере светаца последњих дана гласи: „Веруjемо у Бога, Вечног Оца, и Његовог Сина, Исуса Христа, и у Светог Духа.” Свеци последњих дана верују да су Бог Отац, Исус Христ и Свети Дух једно у вољи и сврси, али нису буквално једно биће или суштина, као што сугерише верска концепција Свете Тројице.
 


Шта Мормони мисле о сврси живота?
 


Свеци последњих дана, на смртничко постојање гледају у контексту великог замаха историје, од предземаљског живота где су духови свих људи живели са Небеским Оцем до будућег живота у Његовом присуству, где ће се одвијати стално напредовање, учење и усавршавање.

 На живот на земљи се гледа као на привремено стање у коме се мушкарци и жене искушавају и  тестирају - и где стичу искуство које се не може стећи нигде другде. Бог је знао ће људи правити грешке, па је обезбедио Спаситеља, Исуса Христа, који ће преузети на себе грехе света. За чланове Цркве, физичка смрт на земљи није крај већ почетак следећег корака у Божјем плану за Његову децу.
 


Да ли Мормони верују у Библију?
 


Да. Црква дубоко поштује Библију као реч Божју, свету књигу Светих писама. Свеци последњих дана се са поштовањем односе према њеним учењима и доживотно проучавању њену божанску мудрост. Штавише, током богослужења Библија се проучава и о њој се разговара.

Додатне књиге Писама - укључујући Мормонову књигу - јачају и учвршћују Божја учења преко додатних сведочанстава и обезбеђују дирљиве приче о личним искуставима која су многи појединци  имали са Исусом Христом. Према  мишљењу апостола Цркве М. Расела Баларда, Мормонова књига не умањује нити обезвређује, односно потцењује Библију. Напротив, она је проширује, велича и уздиже.”
Шта jе Мормонова књига?


Поред Старог и Новог завета из Библије, Мормонова књига jе jош jедно сведочанство о Исусу Христу. Она садржи списе древних пророка, који извештавају о Божијим односима са народима америчког континента. За свеце последњих дана она поред Старог и Новог завета у Библији представља Свето писмо.
 


Шта је мормонски храм?
 


Храмови су постојали током свих времена које описује Библија. Ове грађевине  су сматране домом Господњим (видети 2. књ.  дневника 2:1-5). Исто тако, чланови Цркве сматрају храмове светаца последњих дана домом Господњим.

За свеце последњих дана, храмови су свете грађевине у којима се поучавају о важној улози Христа у Божјем плану спасења и свом личном односу са Богом.
У храмовима чланови Цркве склапају завете са Богом да ће живети честитим и верним начином живота. Они такође нуде заклетве у име својих преминулих предака.
Мормонски храмови се такође користе за вршење брачних церемонија које обећавају вернима вечни живот са њиховим породицама. За чланове Цркве породица је најважнија.
 
Да ли свеци последњих дана верују у савремене пророке?
 


Да. Црквом  данас управљају апостоли, на начин на који је Исус организовао своју Цркву у библијским временима. Тројица апостола чине Прво председништво (кога чине председник или пророк Цркве и његова два саветника), и заједно са Већем Дванаесторице апостола имају одговорност да воде Цркве у целом свету и служе као посебни сведоци за Господа Исуса Христа.

Све њих чланови Цркве прихватају као пророке, што одговара апостолима из Библије.
 


Да ли свеци последњих дана верују да апостоли примају откривења од Бога?
 


Да. Када се свеци последњих дана обраћају Богу, то називају молитвом. Када Бог одговара утицајем Светог Духа, чланови се према томе односе као према откривењу. Откривење, у ширем значењу, представља божанске смернице или надахнуће; оно је порука о истини и знању од Бога намењено Његовој деци на Земљи, прилагођено њиховом језику и разумевању. Оно једноставно значи открити нешто што још није познато. Библија приказује различите врсте откривења, од драматичних визија до нежних осећања - од „пламеног грма” до „тихог, тананог гласа.” Мормони углавном верују да божанско вођство долази тихо, у облику утисака, мисли и осећања које преноси Дух Божји.

Најчешће, откривење се одвија као стални, побожни дијалог са Богом: када се појави проблем, открива се његова тежина, поставља се питање, и ако имамо довољно вере, Бог нас доводи до одговора, било делимично или потпуно. Мада је оно на крају духовно искуство, откривење такође захтева пажљиво размишљање. Бог не предаје информације тек тако. Он очекује од нас да схватимо ствари кроз побожно трагање и дубоко размишљање.

Прво Председништво (које чини председник или пророк Цркве и његова два саветника) и чланови Већа Дванаесторице апостола примају надахнуће за управљање Црквом као целином. Појединци су такође надахнути откривењем о томе како да воде своје животе и  служе другима.
 


Да ли су мормонске жене вође у Цркви?
 


Да. Све жене су ћерке брижног Небеског Оца. Жене и мушкарци су једнаки у Божјим очима. Библија каже: „Нема ту ни Јеврејина ни Грка, нема ни роба ни господара, нема ни мушкога рода ни женскога; јер сте ви сви једно у Христу Исусу” (Галатима 3:28). У породици, жена и муж чине равноправну заједницу у вођењу и подизању породице.

Од почетка Цркве Исуса Христа Светаца последњих дана жене су имале важну улогу у раду Цркве. Док достојни мушкарци држе свештенство, достојне жене служе као вође, саветнице, мисионарке, учитељице и у многим другим дужностима - оне вешто проповедају са проповедаонице и дају заједничке молитве на богослужењу.

Оне служе у Цркви и у својим локалним заједницама и доприносе свету као вође у различитим професијама. Њихов важан и јединствен допринос у подизању деце сматра се важном одговорношћу и посебном привилегијом, једнако важном у поређењу са одговорностима свештенства.
Да ли свеци последњих дана верују да могу постати „богови”?


Свеци последњих дана верују да Бог жели да постанемо попут Њега. Али ово учење се често погрешно представља од стране оних који карикирају веру. Веровање светаца последњих дана се не разликује од библијског учења у којем се наводи:„Овај  Дух сведочи нашем духу да смо деца Божја. А кад смо деца и наследници смо: наследници дакле Божjи, а и сунаследници Христови: jер с њим страдамо да се с њим и прославимо” (Римљанима 8:16-17). Слеђењем  Христових учења, Свеци последњих дана верују да сви људи могу имати „удела у божанској природи” (2. Петрова 1:4).
 


Да ли свеци последњих дана верују да ће „добити сопствену планету”?
 


Не. Та идеја се не поучава у Светим писмима последњих дана, нити је то учење Цркве. Овај неспоразум произилази из шпекулативних коментара који не одражавају библијско учење. Мормони верују да смо сви ми синови и кћери Божје и да сви имамо потенцијал да напредујемо током овог живота и после њега да бисмо постали попут нашег Небеског Оца (видети Римљанима 8:16-17). Црква не разуме и никада није у потпуности разумела специфичности Христове изјаве да „многи су станови у кући оца мојега” (Јован 14:2).

Да ли неки свеци последњих дана носе храмске гарменте?
 


Да. У нашем свету различитих верских обреда, многи верници носе посебну одећу као подсетник на света веровања и опредељења. Ово је била уобичајена пракса током историје. Данас, верни одрасли чланови Цркве Исуса Христа светаца последњих дана носе храмске гарменте. Ти гарменти су једноставно бело доње рубље из два дела: горњи део сличан мајци и доњи део сличан шорцу. За разлику од јеврејског tallit katan (шал за молитву), ови гарменти се носе испод редовне одеће. Храмски гарменти служе као лични подсетник  на завете склопљене са Богом да ћемо водити добре, часне, христолике животе. Ношење храмских гармената је спољни израз унутрашње посвећености да следимо Спаситеља.

Библијски стихови садрже бројне напомене о ношењу посебне одеће. У Старом завету Израелци су посебно поучени да промене своју одећу у личне подсетнике на своје завете са Богом (видети 4. књ. Мојсијева 15:37-41). Заиста, за неке, верска одећа је увек била важан део укључивања богослужења у свакодневни живот. Таква пракса одјекују са свецима последњих дана данас.

Због личне и верске природе храмске одеће, Црква упућује молбу свим медијима да извештавају о овој теми са поштовањем, опходећи се према гарментима светаца последњих дана  као што би се опходили према верским одорама других вероисповести. Исмевање или олако узимање свете одеће је веома увредљиво за свеце последњих дана.
 


Да ли свеци последњих дана практикују полигамију?
 


Не. Црква Исуса Христа светаца последњих дана има 14 милиона чланова и нико од њих није полигамист. Полигамија је строго забрањена у Цркви. Општи стандард брака у Цркви је одувек била моногамија, како се наведи у Мормоновој књизи (видети Јаков 2:27). У неким библијским временима  полигамију су практиковали патријарси Аврам и Јаков, као и цареви Давид и Соломун. Поново је практиковала мањина светаца последњих дана у првим годинама Цркве. Полигамија је званично укинута 1890. године - пре 122 године. Они који данас практикују полигамију немају никакве везе са Црквом.

Какав је став Цркве по питању међурасних односа?
 

Јеванђеље Исуса Христа намењено је свима. Мормонова књига каже, „и црнац и белац, и роб и слободан, мушко и женско; … сви су пред Богом једнаки” (2. Нефи 26:33).  То је званично учење Цркве.

Људи свих раса увек су били добродошли и крштавани су у Цркви од њених почетака. У ствари, до краја свог живота, 1844. године, Џозеф Смит, пророк који је основао Цркву Исуса Христа светаца последњих дана, противио се ропству. Током тог времена неколико црнаца је било заређено у свештенство. У једном тренутку Црква је престала да заређује мушке чланове афричких потомака, мада је било неколико изузетака. Не зна се тачно из ког разлога, како или када је то ограничење у Цркви заживело, али оно је окончано. Црквене вође тражиле су божанско вођство у вези са тим питањем и од пре више од три деценије свештенство се додељује свим достојним мушким члановима. Црква је одмах почела да заређује чланове у службе у свештенству, широм света.

Црква јасно осуђује расизам, укључујући расизам сада и у прошлости, од стране појединаца, како у Цркви тако и изван ње. Године 2006., тадашњи председник Гордон Б. Хинкли је изјавио да „ниједан човек који се са ниподаштавањем опходи према особама друге расе не може себе сматрати истинским Христовим следбеником. Нити може сматрати да живи у складу са учењима Цркве. Треба да схватимо да је свако од нас син или ћерка нашег Оца на Небу који воли сву своју децу.”
 


Да ли Мормони верују да је Еденски врт у Мисурију?
 


Не знамо тачно где се налази првобитно место Еденског врта. Иако то учење није важно нити суштинско, Џозеф Смит је основао насеље у Дејвис Каунтију, у Мисурију, и поучавао да се Еденски врт налазио негде у тој области. Попут знања о тачном броју животиња на Нојевој барци, знање о тачној  локацији Еденског врта много мање је важно за спасење од веровања у Помирење у Исуса Христа. 
 


Зашто се „крстити за мртве”?
 


Исус Христ је поучавао: „Ако се ко не роди водом и Духом, не може ући у царство Божjе” (Jев. по Јовану 3:5). За оне који су преминули без обреда крштења, заступничко крштење за преминуле је добровољно. Према учењу Цркве, преминула душа у загробном животу је потпуно слободна да прихвати или одбије такво крштење - понуда се даје добровољно и мора се добровољно примити. Овај обред не приморава преминуле особе да постану чланови Цркве Исуса Христа Светаца последњих дана или „Мормони”, нити Црква региструје преминуле особе као чланове Цркве. Укратко, нема промена у религији или наслеђу примаоца или примаочевих потомака - појам принудног обраћења је потпуно супротан учењу Цркве.

Наравно, заступничко крштење за преминуле није ништа ново. Помиње га Павле у Новом завету (видети 1. Коринћанима 15:29) и практиковале су га групе првих хришћана. Као део обнове новозаветног хришћанства, свеци последњих дана настављају ову праксу. Сви чланови Цркве се поучавају да прослеђују  имена за заступничка крштења само за сопствене преминуле рођаке као принос породичне љубави.
 


Зашто Црква шаље мисионаре?
 


Мисионарски напор Цркве Исуса Христа светаца последњих дана се заснива на новозаветном обрасцу мисионара који су служили у паровима, предајући јеванђеље и крстећи вернике у име Исуса Христа (за пример видети дело Петра и Јована у Делима апостолским). Више од 52,000 мисионара, од којих је већина млађа од 25 година, тренутно служи на мисији за Цркву. Мисионарски рад је добровољан, а већина мисионара финансира своју мисију. Мисионари добијају задатак из црквеног седишта и шаљу се само у земље у којима владе допуштају да Црква ради. У неким деловима света мисионари се шаљу само да служе хуманитарне или друге посебне мисије.

Зашто Мормони не пуше и не пију алкохол?
 


Здравствени кодекс светаца последњих дана се заснива на учењу о намирницама које су здраве и супстанцама које нису добре за људско тело. Сходно томе, алкохол, дуван, чај, кафа и илегалне дроге су забрањени. Четрнаестогодишња студија UCLA , завршена 1997. године, пратила је стопу смртности и здравствене навике 10.000 чланова Цркве Исуса Христа светаца последњих дана у Калифорнији, наводећи да су чланови Цркве који су поштовали здравствени кодекс имали једну од најнижих стопа смртности од рака и кардиоваскуларних болести у Сједињеним Америчким Државама. Она је, такође, открила да су чланови Цркве који су следили тај кодекс имали очекивани животни век од 8 до 11 година дужи него општа популација белаца у Сједињеним Америчким Државама.