Прескочи главну навигацију
6/7.04.18.

Конференција за самце од 31 - 45 године

Слика1

Информације ће доћи када се приближи датуму на 6/7.04.18.

Премда, биће конференција за самце 31-45 године. Код Мисијског дома. Адреса је Буковачка цеста 175 у Загребу. Дођите и доведи пријатељ.